Автор: admin 30-11-2017, 10:31
Мектеп 536 окыушы орнына молшерленген, заманагой имаратка ийе.Мектепте 2008-2009 жылы мамлекетлик дастур тийкарында капитал реканструкция алып барылды.Сонын менен биге физика,химия,биология пан ханалары лобораториялык аспаб ускенелер,спорт залы,спорт инвентарлары менен тамийинленди.Мектепте малимлеме ресурс орайы хызметинен окытыушылар хам окыушылар толыгы менен пайдаланып келмекте.Мектепте талим каракалпак тилинде алып барылады. Хазирги кунде мектепте 442 окыушы еки мезгилде талим-тарбия алмакта. Окыушыларга талим-тарбия бериуде 45 мугаллим хызмет ислеп атыр.Мугаллимлеримизден 40 жокары маглыуматлы, 5 орта маглыуматлы мугаллим болып олардан жокары категориялы 1 мугаллим, I-дарежели 7 мугаллим, II-дарежели 18 мугаллим, 19 канийге мугаллимлер озлеринин билимлерин окыушыларга уйретип келмекте.
Мектепте 6 бирлеспе, 14 пан догерек жумыс ислеп тур.Оларга мектептин тажрийбели мугаллимлер басшылык етип келмекте. 2017-2018-окыу жылында 1-класска 76 окыушы кабыл етилип олар ушын 12 атамадагы окыу кураллары жамленген окыу папкасы ягный Президент саугасы таяр халатка келтирилип койылган.

Автор: admin 30-11-2017, 10:26
Páni: Botanika
Klass: 5
Tema: “Paqalda azıqlıq zatlardıń háreketleniwi”.

Sabaqtıń ilimiy maqseti: Oqıwshılarǵa paqalda azıqlıq zatlardıń háreketleniwi haqqında ulıwma túsinik beriw.
Sabaqtıń tárbiyalıq maqseti: Oqıwshilardıń dúnya qarasın keńeytiriw,estetikalıq,etikalıq hám ekologik tárbiya beriw.
Sabaqtıń rawajlandırıwshılıq maqseti: Oqıwshılardıń obektlerdi taniy alıw ko’nlikpelerin payda etiw.Sabaqlıq ústinde ǵárezsiz isley alıwın rawajlandırıw.
Sabaq texnologiyası: Modulli tálim(kishi toparlarda birge islesiw).
Sabaq úskenesi: Sabaqlıq,electron slayd,Aldınnan tayarlanǵan sıyalı suwǵa salınǵan japıraqlı nart hám aq terektiń eki birdey uzınlıqtaǵı suwǵa salınǵan japıraqlı nartı olardiń biriniń to’mengi qabıqlıǵI saqıyna formasında kesip alınadı.Tarqatpa materiallar.
Sabaq barısı: 45 minut.
I.Sho’lkemlestiriw: 2 minut
Bunda men oqıwshilardı barlayman,tártipke shaqıraman hám ush kishi toparlarǵa bo’lemen.
I. “Tamır”
II. “Paqal”
III. “Japıraq”
II.Úyge tapsırma soraw: 10 minut.Toparlarda.
Biologik diktant.
1. Báhar kelip o’simliklerde shire háreketi baslanıwı menen azıqlıq zatlar barlıq organlar sıyaqlı …….. de jetip baradı.
2. Jas kletkalar o’sip jetilgennen keyin olardıń hár biri jáne………bo’linedi.
3. Bo’lingen kletkalardıń basım ko’pshiligi kambiyden ishki jaqqa qaray o’sip,………….. kletkalarına aylanadı.
4. Qalǵan az bo’legi bolsa kambiyden sırtqa qaray o’sedi hám……………
kletkalarına aylanadı.
5. Solay etip aǵashlıqtıń bir jıl dawamında payda bolǵan qabatı --------------- -------------- dep ataladı.
III. Taza temanı úyreniw. 18 minut.Slayd arqalı.
Reje:
1.Suw hám onda erigen mineral duzlardiń to’mennen joqarıǵa háreketleniwin slaydtaǵı súwret hám sıyalı suwdaǵı nart arqalı túsindirip beriw.
2.Azıqlıq zatlardıń paqaldıń qabıqlıǵı boylap háreket etiwin tamır miywe,kartoshka túynegi hám aq terektiń eki birdey uzınlıqtaǵı suwǵa salınǵan japıraqlı nartımısalında úyreniw, olardiń biriniń to’mengi qabıqlıǵI saqıyna formasında kesip alınadı.

3. Taza temanı juwmaqlaw.
Juwmaqlap aytqanda,organikalıq zatlardıń o’simlik boylap háreket etiwinde qabıqlıq úlken rol oynaydı.
Solay etip,suwda erigen haldaǵı mineral zatlar tútik talshıqlı baylamlar arqalı o’simliktiń barlıq organları boylap háreket etedi.Wo’simliklerdiń awqatlanıwında olardıń barlıq organları bir-birine baylanıslı jaǵdayda qatnasadı.Еger de olardıń biri qatnaspasa,awqatlanıwdiń barısı buzıladı.
Máselen ……………….
Ósimliklerdegi azıqliq zatlardıń háreketin olardıń shaqalarına forma beriw hám qısqartıw yesabınan maqsetke muwapıq tárepke baǵdarlaw múmkin. Mısalı,ǵawashanı shırpıw organikalıq zatlardı japıraqtan gúl hám miywelerge baǵdarlaw múmkinshiligin beredi.
Solay yetip,paqaldıń aǵashlıq bo’legi arqalı suw hám onda erigen mineral duzlar,al lub qabatı arqalı bolsa,organikalıq zatlar háreketlenedi.
IV. Bekkemlew: 12 minut. “Toparlarda islesiw”
I. “Kimniń teregi ko’p miyweleydi” soraw-juwap.
1. Quramında mineral duzlar bolǵan suw aǵashlıq arqalı qayaqtan qayaqqa hareketlenedi?
2. Siyalı suwǵa salınǵan narttiń qaysı bolimi boyaladı?
3. Siyalı suwǵa salınǵan narttı qansha waqıttan keyin kesesine hám uzınına kesemiz?
4. Japıraqta payda bolgan azıqlıq zatlar paqaldıń qaysı bo’limi boylap háreketlenedi?
5. Qaysı zat suwda ańsat eriydi?
6. Qant qaysı wo’simliklerdiń tamır miywesinde toplanadı?
7. Kartoshka túyginde qant nege aylanadı?
8. Qabıqlıǵı saqiyna tárizli kesilgen narttıń qaysı bo’limi suwǵa salınadı?
9. Арадан неше 81пте 5ткеннен кейин тексери7 ушын алын2ан нартты4 т5менги б5легинде тамырлар пайда болады?
10.Са3ыйна сыя3лы кесип алын2ан нартта тамырлар 3абы3лы2ы кесилген жерини4 3ай жеринде пайда болады?
2-тапсырма.Саба3 н1тийжелилигин аны3ла7.
1.Quramında mineral duzlar bolǵan suw aǵashlıq arqalı qayaqtan qayaqqa hareketlenedi?
А)т5меннен жо3ары2а Б)жо3арыдан т5менге С)жапыра3тан мий7еге
2.Siyalı suwǵa salınǵan narttiń qaysı bolimi boyaladı?
А)3абы3лы2ы Б)а2ашлы2ы С)5зеги
3.Siyalı suwǵa salınǵan narttı qansha waqıttan keyin kesesine hám uzınına kesemiz?
А)2-3 саттан со4 Б)2 81птеден со4 С)1 айдан со4
4.Japıraqta payda bolgan azıqlıq zatlar paqaldıń qaysı bo’limi boylap háreketlenedi?
А)3абы3лы2ы Б)а2ашлы2ы С)5зеги
5.Qaysı zat suwda ańsat eriydi?
А)3ант Б)крахмал С)углевод
6.Qant qaysı wo’simliklerdiń tamır miywesinde toplanadı?
А)картошка,гешир Б)гешир,л1блеби С)картошка,л1блеби
7.Kartoshka túyginde qant nege aylanadı?
А)крахмал2а Б)белок2а С)май2а
8.Qabıqlıǵı saqiyna tárizli kesilgen narttıń qaysı bo’limi suwǵa salınadı?
А)кесилгеннен жо3арсы Б)тек т5менги т1репи С)ярымына шекем
9.Арадан неше 81пте 5ткеннен кейин тексери7 ушын алын2ан нартты4 т5менги б5легинде тамырлар пайда болады?
А)бир Б)еки С)т5рт
10.Са3ыйна сыя3лы кесип алын2ан нартта тамырлар 3абы3лы2ы кесилген жерини4 3ай жеринде пайда болады?
А)кесилгеннен жо3ары жеринде Б)тек т5менги т1репинде С)ушында
V. Juwmaqlaw. Sabaq nátiyjeliligin baqlaw degenimiz máselen klasta 25 oqıwshı bar.Eger 25 oqıshı x 10 sorawǵa juwap berse = 250 ball toplaydı.Al sabaq barısında 25 oqıwshı 200 ball topladı bunda sabaqtıń nátiyjeliligi neshe payızdı tutadı.
25 x 10 = 250 ball------ 100 %
200 ball ----- x%
Bunnan soń hár topardan eń to’men ball toplaǵan oqıwshını topar sárdarına bekitemen.Bul jerde oqıwshılar arasında úyren-úyret innovaciyası iske qosıladı.
VI. Úyge tapsırma. Taza temanı oqıp sorawlarına juwap jazıw.

Pán muǵallimi: Mırzamuratova.B
Автор: admin 6-05-2017, 11:13
Image 01
 

"Боғбоннинг уч ўғли бўлган экан. У дангаса болалари эртага қандай қилиб рўзғор  тебратишини ўйлаб, ғамга ботаркан. Бу дунёни тарк этар чоғи донишмандона бир васият қилибди: "ўғилларим, боғдаги узумлар тагига олтин яширилган. Мен дунёни тарк этгач, уни кавлаб олинглар. Бу бойлик сизларнинг умр бўйи роҳат-фароғатда яшашингиз учун етади".Автор: admin 1-04-2017, 23:21
Қорақалпоғистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт давлат қўмитаси раиси тайинланди
   Қорақалпоғистон республикаси Конституцияси 85-моддасининг 7-бандига мувофиқ Қорақалпоғистон Республикаси Президиуми қарорига кўра Байниязов Ғайратбай Хожанович Қорақалпоғистон Республикаси Жисмоний тарбия ва спорт давлат қўмитаси раиси лавозимига тайинланди.

Автор: admin 1-04-2017, 16:29
Кегайлида қўғирчоқ театри очилди
   Яқинда Кегайли туманидаги маданият ва аҳолининг дам олиш марказига қарашли Халқабад маданият ва аҳолининг дам олиш марказида фаолият юритувчи ижодкорларнинг ташаббуси билан қўғирчоқ театри ташкиллаштирилди. Бу ҳақда "Кегейли турмиси" хабар бермоқда.
Автор: admin 1-04-2017, 16:25
Кўрик-танлов:
   Кўрик-танлов: "Солиқ билимлари – болаларга” Республика танлови эълон қилинди
Ўзбекистон Республикаси Давлат солиқ бошқармаси мактаб, колледж ва лицей ўқивчилари ўртасида Республика ўрта-махсус касб-ҳунар таълими бошқармаси ҳамда Халқ таълими вазирлиги билан ҳамкорликда "Солиқ билимлари – болаларга” республика кўрик танловини ўтказади.


Автор: admin 24-03-2017, 23:33

   Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг тегишли қарори билан умумий ўрта таълим тўғрисидаги янги низом тасдиқланди. Бу ҳақда Norma нашрида хабар берилган.

 

Автор: admin 24-03-2017, 23:32

   Мамлакатимизда ёш авлодни улуғ аждодларимизнинг ўлмас мероси, миллий ва умуминсоний қадриятлар асосида тарбиялашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. 


Автор: admin 24-03-2017, 23:32

Халқимизда "Ёшликда олинган билим тошга ўйилган нақш кабидир” деган нақл бор. Бу бежиз айтилмаган. Чунки инсон камолотининг асоси унинг болалигида олган таълим ва тарбиясига бевосита боғлиқ. 

 Создать аккаунт

Кто на сайте?

Модуль онлайн =)

Ingiliz tilin uyrenemiz

Sorawnama

Sizdi qaysi pa`n qiziqtiradi